Rapport Hotellfastighetsbolaget Pandox resultat kom in under analytikernas förväntningar. 

Pandox driftnetto uppgick till 382 miljoner kronor i det första kvartalet 2021. Analytiker hade i snitt räknat med 398 miljoner kronor, enligt Infronts prognossammanställning av fyra analytikers estimat.

Från fastighetsförvaltning var driftnettot 462 miljoner kronor, jämfört med förväntningar på 465 miljoner kronor. Driftnettot från operatörsverksamheten var -80 miljoner kronor, mot väntade -67,3 miljoner kronor.

Kvartalets ebitda-resultat uppgick till 350 miljoner kronor. Väntat var 368 miljoner.

Få rörliga intäkter

På grund av hotellmarknadens svaga start på året väntas rörliga intäkter i hyresavtal med minimihyror endast materialiseras i begränsad utsträckning under 2021.

Det skriver hotellfastighetsbolaget Pandox vd Anders Nissen i rapporten för det första kvartalet.

Beskedet under pandemin har varit att kontrakterade minimihyror och fasta hyror kommer att utgöra majoriteten av intäkterna. I rapporten skriver Pandox-chefen att det kommer fortsätta vara fallet så länge restriktionerna ligger kvar på samma nivåer som tidigare.

”När efterfrågan ökar kommer intäktsökningen, som en konsekvens av drifts- och avtalsmix, inledningsvis att vara tydligast i Operatörsverksamhet som helhet och i Fastighetsförvaltning i Norden”, skriver Anders Nissen.