Rapport Pandox redovisar ett nettoresultat på minus 305 miljoner kronor. Med tanke på omständigheterna blir det ingen utdelning från hotellfastighetsbolaget som dock spår en stark återhämtning när restriktionerna hävs. 

Pandox driftnetto uppgick till 414 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2020. Väntat var 428 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av fem analytikers estimat.

Från fastighetsförvaltning var driftnettot 478 miljoner kronor, mot förväntningar om 480 miljoner kronor. Driftnettot från operatörsverksamheten var -64 miljoner kronor, mot väntade -59 miljoner kronor.

Kvartalets ebitda-resultat uppgick till 378 miljoner kronor, väntat var 384 miljoner. Nettoresultatet uppgick till -305 miljoner. Här låg konsensus på -342 miljoner kronor.

”Med hänsyn taget till de extraordinära omständigheter som covid-19 medfört föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas”, skriver hotellfastighetsbolaget. Analytikerna hade räknat med att det inte skulle föreslås någon utdelning.

Ser goda möjligheter för återhämtning när restriktionerna lättar

Hotellmarknadens utveckling är helt beroende av när och i vilken takt restriktionerna försvinner.

Det skriver hotellfastighetsbolaget Pandox vd Anders Nissen i rapporten för det fjärde kvartalet.

Han skriver att det finns en god underliggande efterfrågan i hotellmarknaden.

”Baserat på den positiva marknadsutveckling vi såg under sommaren och tidig höst 2020 i Europa, tillsammans med den tydliga förbättring vi nu ser på många stora hotellmarknader utanför Europa, bedöms förutsättningarna för en stark återhämtning på Pandox marknader vara goda när väl restriktionerna lättar”, skriver Anders Nissen.

På kort sikt väntas däremot en fortsatt låg efterfrågan i marknaden, vilket innebär att Pandox totala intäkter väntas utgöras av kontrakterade minimihyror och fasta hyror även under det första kvartalet.