Rapport Hotellfastighetsbolaget Pandox redovisar ett driftnetto som var något lägre än vad analytikerna förväntat sig. Bolaget flaggar samtidigt för att de negativa effekterna av coronapandemin kommer att tynga ännu mer under det andra kvartalet. 

Pandox driftnetto uppgick till 538 miljoner kronor i det första kvartalet 2020. Väntat var 576 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat.

Från fastighetsförvaltning var driftnettot 561 miljoner kronor, mot förväntningar om 540 miljoner kronor.

Kvartalets ebitda-resultat uppgick till 538 miljoner kronor (634), väntat 524 miljoner.

Pandox meddelade den 17 mars att ebitda-resultatet för det första kvartalet skulle bli cirka 15-20 procent lägre än motsvarande period föregående år. Det var baserat på den då kända informationen om effekterna av coronavirusets spridning.

Nettoresultatet uppgick till -668 miljoner, här låg konsensus på 186 miljoner kronor.

Större effekt andra kvartalet

Mer omfattande restriktioner på samtliga av Pandox nyckelmarknaden innebär att den negativa resultateffekten förväntas bli väsentligt större i det andra kvartalet.

Det skriver bolagets vd Anders Nissen i rapporten för det första kvartalet.

”Pandox förhoppning är samtidigt att det andra kvartalet kan vara den botten från vilken hotellmarknaden gradvis kan återhämta sig under det andra halvåret”, skriver han.

För närvarande är beläggningsgraden i hotellen 5-25 procent på Pandox nyckelmarknader, en bild som väntas bestå genom hela det andra kvartalet.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.