Rapport Hotellfastighetsbolaget Pandox levererar en blandad rapport samtidigt som utdelningen sänks rejält. 

Pandox redovisar ett ebitda-resultat om 831 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019. Väntat var 829 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av analytikerestimat inför rapporten.

Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 810 miljoner kronor. Väntat var 822 miljoner kronor.

Driftnettot från fastighetsförvaltning uppgick till 716 miljoner kronor och från operatörsverksamheten till 159 miljoner kronor (165). Här var 696 respektive 167 miljoner kronor väntat.

Resultat före värdeförändringar blev 526 miljoner kronor, mot väntat 550 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås uppgå till 3:60 kronor per aktie (4:70). Snittestimatet låg på 5:03 kronor per aktie.

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.