PANDOX: NOTERAT STARKT AFFÄRSRESANDE - VD

2022-10-27 09:37:16

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hotellfastighetsbolaget Pandox vd Liia Nõu beskriver det tredje kvartalet som starkt och det första på länge som inte har några covidrestriktioner.

"Revpar (genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum) är på eller över 2019 års nivå även om beläggningen är något under och det fortfarande fattas visst internationellt resande", säger hon till Nyhetsbyrån Direkt.

Inför det fjärde kvartalet syns ett starkt affärsresande, även om det tar lite tid innan de allra största eventen planeras in.

Några större effekter på resandet av en ökande inflation har Pandox inte sett ännu.

"I vår drift har vi hotell i en 'övre medelklass' med företrädesvis inhemsk efterfrågan. Det har varit en framgångsrik strategi i egentligen alla kriser men framförallt pandemin. Om man inte har råd så kanske man hemestrar mer än att åka utomlands. Så även om vi inte har sett det än kan det tänkas att man reser men väljer ett något billigare hotell i jämförelse. Men vi är vaksamma och ödmjuka inför det hela", säger Liia Nõu.

Än så länge ser Pandox dock inte att det uppdämda behovet att resa efter pandemin har avtagit.

Gällande internationellt resande har USA har kommit tillbaka medan Asien fortfarande ligger efter.

"Vi är inte speciellt beroende av Asien men det som påverkas är våra hotell i Helsingfors som har lite lägre beläggning än andra marknader eftersom det är en hubb för resandet till och från Asien och så nära till Ryssland", säger vd:n.

Pandox har under kvartalet gjort en avyttring i Kanada och förvärv i Belgien och Storbritannien.

"Marknadsmässigt är det fortfarande England och vi viss mån Norden som är intressanta. Tyskland är senare tillbaka efter pandemin och har inte samma aktivitet än", säger hon.

Jämfört med hur förvärven sett ut tidigare görs det nu relativt många mindre förvärv.

"Det är också ett större gap mellan vad köpare och säljare önskar. Det kan vara så att det kommer intressanta förvärvsmöjligheter om ett tag beroende på hur starka bolagen är och de kanske behöver sälja, det är alltid intressant", säger Liia Nõu.Direkt-SE