Pandox i mångmiljardaffär

Publicerad 2016-11-18 07:22

Aktie Pandox förvärvar sju hotellfastigheter i Europa av Invesco Real Estate till en köpeskilling om cirka 4,1 miljarder kronor på skuldfri basis.

Av de sju hotellen ligger fyra i Tyskland, två i Österrike, och ett i Nederländerna.

Förvärvet är fullt finansierat genom ett nytt banklån samt befintliga lånefaciliteter. Den förvärvade hotellportföljen förväntas bidra med motsvarande cirka 140 miljoner i ”cash earnings” 2017, bedömer Pandox.

Enligt Pandox ökar portföljvärdet från cirka 33,1 miljarder kronor till cirka 37,7 miljarder kronor, genom förvärvet. Bolagets belåningsgrad (netto) ökar från cirka 45,5 procent till cirka 52,2 procent. Bolagets finansiella mål är en belåningsgrad i intervallet 45-60 procent (brutto) med ”normaliserad kassa”.

Förvärvet förväntas vara slutfört innan årsslutet 2016 förutsatt att sedvanliga godkännanden från myndigheter har erhållits, samt att villkoren i aktieöverlåtelseavtalet har uppfyllts.