Pandox över förväntan

Publicerad 2017-02-16 07:09

Rapport Hotellfastighetsbolaget Pandox redovisar ett resultat och ett driftnetto som var högre än väntat.

Pandox driftnetto uppgick till 498 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2016. Väntat var 466 miljoner kronor, enligt SME Direkts konsensusprognos.

Från fastighetsförvaltning var driftnettot 368 miljoner kronor, mot förväntningar om 363 miljoner kronor.

Kvartalets ebitda-resultat var 464 miljoner kronor, väntat 447 miljoner. Nettoresultatet uppgick till 772 miljoner, här låg konsensus på 746 miljoner kronor.

En utdelning om 4:10 kronor per aktie föreslås för helåret 2016, mot SME-förväntan på 4:34 kronor.

Ser goda utsikter

Pandox ser goda utsikter för fortsatt ökad ”cash earnings” under 2017. Det skriver vd Anders Nissen i bokslutet för 2016.

Med cash earnings avses ebitda plus finansiella intäkter minus finansiella kostnader minus aktuell skatt.

En av bolagets finansiella målsättningar är att dela ut 40 till 60 procent av årlig cash earnings, med en genomsnittlig utdelningsandel över tid på cirka 50 procent.

Cash earnings uppgick till 8:49 kronor per aktie för 2016 (7:53), mot SME-förväntan om 8:34 kronor. För det gångna året föreslås en utdelning om 48 procent av cash earnings, eller 4:10 kronor per aktie (3:80), mot SME-förväntan om 4:34 kronor. För 2017 låg SME-förväntningarna inför bokslutet på 10:06 kronor för cash earnings samt 5:05 kronor rörande utdelning.

Anders Nissen pekar i bokslutet på att en stabilt positiv efterfrågan väntas på Pandox nyckelmarknader under 2017.

”Men eftersom dessa marknader möter mer utmanande jämförelsekvartal planerar vi för lägre tillväxt jämfört med 2016”, skriver han samtidigt och pekar på fyra anledningar;

* Förväntan om en konjunktur med förutsättningar för högre affärsaktivitet.

* En fortsatt robust hotellmarknad med god lönsamhet.

* Utveckling av nyligen förvärvade hotell och en betydande pipeline med beslutade investeringar med god avkastningspotential i befintlig portfölj.

* Ett fortsatt högt affärstempo drivet genom en större och lönsammare hotellfastighetsportfölj än någonsin tidigare.