Elite Park Avenue i Göteborg.

Rapport Hotellfastighetsbolaget Pandox driftnetto uppgick till 492 miljoner kr i det tredje kvartalet 2020. Väntat var 468 miljoner kr, enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers estimat.

Från fastighetsförvaltning var driftnettot 531 miljoner kr, mot förväntningar om 495 miljoner kr. Kvartalets ebitda-resultat uppgick till 456 miljoner kr, väntat 426 miljoner. Nettoresultatet uppgick till -103 miljoner, här låg konsensus på -624 miljoner kr.

Hotellmarknaden har återhämtat sig i linje med förväntningarna under det tredje kvartalet. Sommarsäsongen var dessutom starkare än förväntat. Det skriver Pandox vd Anders Nissen i kvartalsrapporten.

Huvuddelen av Pandox intäkter under kvartalet utgjordes fortsatt av minimihyror och fasta hyror, men intäkter från rent omsättningsbaserade hyresavtal och operatörsverksamheten ökade jämfört med föregående kvartal, framhåller han.

I det fjärde kvartalet väntas stabila hyresintäkter och en viss försvagning inom operatörsverksamheten jämfört med föregående kvartal.

”Kontrakterade minimihyror och fasta hyror förväntas alltjämt utgöra majoriteten av Pandox totala intäkter under det fjärde kvartalet”, skriver Anders Nissen.

Vidare uppger Pandox att inga rabatter på hotellhyror har givits. Samtidigt görs överenskommelser med hyresgäster om temporära förändringar i betalningsvillkor när så är möjligt och lämpligt.