Hotell- och restaurangnäringen fick stort pandemistöd.

Statens finanser 90 miljarder kr. Så stort var statens stöd till  näringslivet. Det är mer än vad som rapporterats av bland andra Sveriges Radio.

Statens utgifter för stöd till näringslivet under 2020 och 2021 är cirka 30 miljarder högre än de 60 miljarder kronor som Sveriges Radios Ekoredaktion rapporterade om i fredags.

Det skrivet Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, i ett pressmeddelande på måndagen.

–De direkta stöden till svenskt näringsliv uppgick till drygt 91 miljarder under åren 2020 och 2021. Till detta kan läggas de åtgärder inom socialförsäkringsområdet som staten har initierat för att stötta näringslivet, säger Peter Frykholm, chefekonom på myndigheten.

Staten beviljade även ett tillfälligt anstånd för inbetalning av skatt och avgifter, omfattande cirka 100 miljarder kronor.

Flera företag har redan betalat tillbaka anstånden men det återstår att se hur omfattande slutnotan för staten blir för dessa, säger Peter Frykblom.