Pandemin slår hårt mot Skanska

Publicerad 2020-07-23 08:29

Rapporter Pandemin har slagit hårt mot Skanskas orderingång. Det visar bolagets kvartalsrapport, som släpptes på torsdagsmorgonen.

Byggbolaget Skanskas rörelseresultat blev 845 miljoner kr i det andra kvartalet. Väntat var 883 miljoner kr, enligt Infronts sammanställning av fem analytikers bedömningar.

Intäkterna summerade till 35.491 miljoner kr. Här låg snittestimatet på 36.971 miljoner.

Orderingången summerade till 36,9 miljarder kr i kvartalet, vilket kan jämföras med väntade 37,1 miljarder. I slutet av perioden hade bolaget en orderstock om 189 miljarder kr, mot 199 miljarder kr den 31 mars.

Infronts prognoser och Skanskas intäkter och resultat anges enligt bolagets segmentsredovisning.

Skanska har haft ett ”stabilt” andra kvartal men coronapandemin har påverkat verksamheten under hela perioden.

Det skriver bolagets vd Anders Danielsson i vd ordet.

”Byggverksamheten har varit relativt motståndskraftig på flera av våra marknader, men osäkerheten kvarstår”, skriver han.

Intäkterna påverkades av störningar på grund av pandemin, särskilt i USA, Storbritannien och Centraleuropa.

Orderingången påverkades negativt ”i många fall på grund av uppskjutna beslut från kunderna”.

”Trots detta förblir verksamhetsgrenens underliggande lönsamhet stabil tack vare ett starkt utförande och kostnadskontroll”, fortsätter Anders Danielsson.

Inom bostadsutveckling påverkades antalet sålda bostäder negativt av pandemin och med det även intäkterna. Samtidigt uppger Skanska-chefen att en stark lönsamhet har upprätthållits på samtliga marknader.

Bostadsmarknaden har visat tidiga tecken på återhämtning men osäkerhet kvarstår, heter det.