Aktie Actic meddelar att den andra vågen av pandemin kommer att ge negativ effekt på försäljning och resultat i det fjärde kvartalet.

Försäljningen under sagda kvartal väntas minska med 25-30 procent jämfört med föregående år och uppgå till mellan cirka 160-175 miljoner kronor (234).

”Det är för tidigt att uttala sig om resultatet men ebitda kommer att bli väsentligt sämre än föregående år på grund av försäljningsminskningen”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Tyska myndigheter har beslutat att förlänga nedstängningen av tyska gym från tidigare 30 november till tidigast den 20 december. Detta i kombination med att 7 av 26 gym i Norge är stängda samt att nyförsäljningen minskat i Sverige medför att försäljning och resultat kommer att påverkas negativt under november och december.

”Den minskade försäljningen är naturligtvis mycket olycklig, men den är relaterad till covid-19 och myndighetsbeslut och vår bedömning är att detta inte påverkar våra långsiktiga förväntningar. Vi har tidigare visat att vi snabbt kan återhämta verksamheten. För att minska resultateffekten ser vi över våra kostnader för att delvis kompensera för försäljningsminskningen”, kommenterar Actics vd Anders Carlbark.