Pålitlig högutdelare

Publicerad 2012-03-16 10:55

Investmentbolaget Svolders delårsrapport mottogs med viss skepsis i dag. Aktien som inlett året bra var ned med en knapp procent vid 14-tiden.

”Investerare har skakat av sig den värsta oron men trots börsuppgångar framstår aktier jämfört med alternativa placeringar fortsatt som långsiktigt mycket intressanta. I ett medellångt perspektiv är bolagens vinstutveckling emellertid väsentlig för fortsatt börsuppgång och det är dessvärre svårt att se att företagens vinster kommer att utvecklas särskilt starkt under 2012 och sannolikt även 2013”, skriver Svolders vd Ulf Hedlundh i bolagets delårsrapport som publicerades på fredagen.

I senaste numret av Placeringsguiden analyserade Anders Haskel investmentbolaget Svolder. Han menade att aktien som periodvis haft det tungt nu är intressant. Då det historiskt funnits några mindre lyckade innehav i Svolders portfölj aktien handlats med en historiskt hög rabatt på runt 15 procent.

Rabatten är enligt Haskel omotiverat hög. Det finns dessutom en likvidationsklausul som innebär att ägare med en tredjedel av rösterna vid årsstämman kan ta beslut om att stänga bolaget.

Svolder har dessutom alltid infriat sitt löfte om att dela ut minst 5 procent av substansvärdet. Med nuvarande aktiekurs ger det en direktavkastning på nästan 6 procent. Detta gör aktien intressant för utdelningsjägare menar Placeringsguiden. Men även för aktieplacerare som vill komma åt mindre kvalitetsbolag på börsen, utan att själv göra analysen, är Svolder ett bra alternativ.

Under den aktuella rapportperioden (december-februari) steg substansvärdet med 16,7 procent till 68 kronor per aktie och aktiekursen var 57:75 kronor per aktie. Störst bidragsgivare till substansvärdet var Nolato under kvartalet. Negativt bidrag gav MTG.

Under andra kvartalet förvärvades aktier för brutto 203 miljoner kronor medan aktier för brutto 202 miljoner såldes.

Under perioden tillkom Hakon Invest, MTG, Nobia och Transmode som nya innehav och samt liga aktier i AAK, ORC samt Unibet avyttrades. På balansdagen bestod portföljen därmed av 14 innehav.