PA Resources tar in nytt kapital

Publicerad 2012-11-07 08:33

Delårsrapport PA Resources förstärker eget kapital med cirka 1,7 miljarder kronor genom ett erbjudande till sina konvertibelägare om förtida konvertering till nyemitterade aktier om cirka 1 miljard kronor samt en garanterad företrädesemission om cirka 700 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

”De föreslagna transaktionerna kommer att väsentligt förbättra bolagets finansiella ställning samtidigt som de möjliggör en långsiktig produktionsutbyggnad och värdeutveckling”, skriver PA Resources.

PA Resources redovisar ett ebitda-resultat på 292 miljoner kronor (295) och intäkter på 525 miljoner kronor (494) i det tredje kvartalet 2012.

Det framgår av kvartalsrapporten.

Enligt SME Direkts analytikersammanställning förväntades ett ebitda-resultat på 291 miljoner kronor och en omsättning på 523 miljoner. 
Resultatet före skatt blev -1.431 miljoner kronor efter nedskrivningar på 1.495 miljoner kronor (16,4).

Före nedskrivningar blev resultatet före skatt 64 miljoner kronor (16,4), att jämföra med genomsnittsförväntningarna på 26,4 miljoner kronor.

PA Resources har skrivit ned det bokförda värdet på tillgångarna Azurite/Mer Profonde Sud på 1.321 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Utöver detta beslutade licenspartners att återlämna Marine XIV i Republiken Kongo i början av oktober vilket innebar en nedskrivning om 174 miljoner kronor. Totalt belastade nedskrivningarna därmed resultatet med 1.495 miljoner kronor i kvartalet.

”Dessvärre har produktionen från Azuritefältet varit betydligt lägre än plan och fältets totala investeringar kommer troligen inte att återbetalas trots
sidobrunnen som borras under fjärde kvartalet”, skriver vd Bo Askvik.

Den lägre avkastningen försvagade, tillsammans med amorteringar på krediter kopplade till tillgången, bolagets finansiella ställning och flexibilitet
väsentligt, varpå PA Resources beslutat att förstärka kapitalet med cirka 1,7 miljarder kronor genom ett konvertibelutbyte och nyemission.