OXE MARINE: TAR KUNDFÖRLUSTER, SPÅR OMS 4KV SOM EL LÄGRE ÄN 3KV

2020-11-24 08:39:08

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oxe Marine, som utvecklar och säljer dieselutombordare, har identifierat svagpresterande distributörer och områden som tagit stor skada från pandemin. För att mildra förlusterna har bolaget flyttat enheter på lager hos dessa distributörer/återförsäljare till distributörer/slutkunder i områden som går bättre.

"Detta är inte lika med nyförsäljning men det kommer att hjälpa oss att återhämta viss fakturering", skriver vd Myron Mahendra i delårsrapporten.

Under tredje kvartalet sjönk försäljning till 3,4 miljoner kronor jämfört med 23,3 miljoner motsvarande period i fjol.

Oxe har gjort reserveringar för kundförluster på cirka 2,7 miljoner kronor.

"Vi fortsätter med detta under fjärde kvartalet och bör därför kunna räkna med liknande eller lägre intäkter för fjärde kvartalet", skriver Myron Mahendra.

Oxe hade flaggat för en lägre försäljning till följd av det strategiska beslutet att stoppa produktionen av Oxe200-serien i Uddevalla och flytta den till USA.

"Våra delar har nu skickats från Sverige och vi räknar med att starta produktionen i januari 2021", skriver Myron Mahendra vilket är i linje med tidigare besked.

Vad gäller Oxe300-serien väntas serieproduktion starta under första kvartalet 2021.

Tidigare har bolaget uppgett att det inte kommer att nå sitt mål om en 50-procentig intäktstillväxt för 2020.Direkt-SE