Aktie OX2 inkluderar numera havsbaserad vindkraft utanför Åland om cirka 5 000 megawatt i bolagets utvecklingsportfölj. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden är att OX2 tillsammans med Ålandsbanken Fondbolag utvecklar två havsbaserade vindkraftsprojekt, ett söder och ett norr om Åland. Ålands Landskapsregering har nyligen beviljat tillstånd att utföra undersökningar för projekten, vilket då innebär att OX2:s andel av projekten som bedöms uppgå till omkring 5 000 megawatt inkluderas i utvecklingsportföljen.

I november 2021 tecknade OX2 en avsiktsförklaring med Ålandsbanken Fondbolag avseende utveckling av havsbaserad vindkraft söder om Åland.

Vid utgången av årets andra kvartal uppgick OX2:s totala projektutvecklingsportfölj till 23.864 megawatt.