Rapport Bilia redovisar ett resultat efter skatt på 188 miljoner kr för det tredje kvartalet 2019 (158). Resultatet per aktie uppgick till 1,85 kr (1,55).

Nettoomsättningen uppgick till 6.805 miljoner kr (6.119). Rörelseresultatet blev 264 miljoner kr (201).

Styrelsen i Bilia har fattat beslut om att återköpa maximalt 1 miljoner egna aktier. Huvudsyftet med återköpsprogrammet är att bolaget ska uppnå flexibilitet beträffande det egna kapitalet och därmed kunna optimera bolagets kapitalstruktur, enligt ett pressmeddelande.