Fonder Över 26 000 svenskar har i praktiken fått sina premiepensionskonton helt låsta mitt under rådande börskaos. Orsaken är att de har innehav i någon av Spiltans stoppade fonder. För även om en sparare bara har en liten andel Spiltanfonder låses hela kontot för handel.

I slutet av förra veckan beslutade flera fondbolag att tillfälligt stoppa handeln i företagsobligationsfonder eftersom den rådande marknadsturbulensen gjorde det svårt att prissätta och sälja av företagsobligationer.

De flesta har nu återöppnat handeln men två av Spiltans fonder, Spiltan Räntefond Sverige och Spiltan Högräntefond, är alltjämt stängda och det är oklart när de kan öppnas igen.

Att inte kunna sälja av andelar mitt under rådande turbulens är förstås frustrerande för många sparare. Men en grupp sparare som råkat riktigt illa ut på grund av stoppet är premiepensionsspararna.

För även om du bara har en pytteliten andel av de stoppade fonderna i din premiepensionsportfölj så låses HELA kontot. Det går alltså inte ens att handla med övriga fonder i portföljen trots att dessa är öppna som vanligt.

Orsaken till detta är att handeln med premiepensionsfonder baseras på procentuell fördelning i portföljen och inte i antalet andelar av en specifik fond som vid ”normal” fondhandel.

– Till skillnad från handeln på ett vanligt fondtorg där du kan lägga köp- och säljordrar så väljer man i stället vilken fördelning du vill ha när du handlar på Pensionsmyndighetens fondtorg. I praktiken innebär det att du inte kan göra några förändringar alls i din portfölj om en av fonderna är stoppade, säger Rasmus Bjälkeson, fondhandelschef på Pensionsmyndigheten.

Och det är inte så enkelt som att välja samma fördelning som tidigare för den fond som är låst och sedan välja ny fördelning för övriga fonder. För om du exempelvis har 10 procent i Spiltan Högräntefond så är det inte EXAKT 10 procent utan kanske 9,99 procent. Men premiepensionssystemet förutsätter att du är fullt investerad till sista öret. Därför måste den exakta differensen handlas när förändringar görs i portföljen. Det gör i praktiken att det inte går att handla något alls om någon av fonderna i portföljen är stoppad. 

Sammanlagt handlar det om drygt 26 000 premiepensionssparare som är drabbade och i dag alltså inte kan ändra sin fondfördelning. Men det är inte första gången något liknande händer. De senaste tio åren har det då och då inträffat liknande situationer. Men det finns inga planer på att ändra handelssystemet så att något liknande inte ska inträffa igen.

– Det har varit en diskussion av och till men att bygga om systemet är komplicerat. Att välja sin procentuella fördelning i stället för att lägga separata köp- och säljordrar var ett vägval som gjordes för längesedan. Tanken var att det skulle vara enklare för spararna att välja utifrån  fördelning, säger Rasmus Bjälkeson.