Över 100 miljarder i utdelning

Publicerad 2010-02-11 16:39

Trots hårt politiskt tryck så väljer en majoritet av storbolagen på börsen att höja utdelningen till sina ägare.

Allt tyder på att utdelningarna med råge kommer att överstiga 100 miljarder kronor.

Finansminister Anders Borg (M) var redan i november ute och uppmanade börsbolagen att vara återhållsamma med utdelningarna, mot bakgrund av den ekonomiska krisen. Politiker av flera andra kulörer stämde snabbt in i kören. Och fackliga företrädare har hotat med att använda miljardutdelningarna som argument för rejäla lönehöjningar i vårens avtalsrörelse.

Men börsjättarna verkar överlag inte bry sig nämnvärt om debatten. När två tredjedelar av storbolagen på Stockholmsbörsen nu har presenterat sina bokslutsrapporter för 2009, står det klart att 19 av 36 bolag tänker höja utdelningen. Ytterligare åtta bolag lämnar den oförändrad, trots att vinsterna generellt föll rejält under helåret 2009.

Totalt planerar de 36 företagen att dela ut drygt 77 miljarder kronor till sina ägare, jämfört med 74 miljarder i fjol.

Till summan ska också läggas utdelningarna från alla små och medelstora börsbolag. Det betyder att de samlade utdelningarna med all sannolikhet, för femte året i rad, kommer att överstiga 100 miljarder kronor.

Ser man till bolagens finansiella ställning finns det fog för miljardutdelningarna, anser Esbjörn Lundevall, chef för aktieanalys på SEB.

– Bolagen har generellt sett kunnat parera de sämre tiderna extremt bra. Kostnaderna har sänkts radikalt och marginalerna har hållits uppe, säger Lundevall.

TT