Rapport Hotellbolaget Scandic redovisar en vinst trots att pandemin pressat intäkterna rejält. 

Scandic redovisar ett justerat ebitda-resultat på 90 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020, att ställa mot Infronts sammanställning av fem analytikers prognoser om -280 miljoner kronor.

Direkta statliga stöd exklusive permitteringsstöd uppgick till 371 miljoner kronor i kvartalet, vilket i huvudsak är hänförligt till tidigare perioder, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Nettoomsättningen uppgick till 2.085 miljoner kronor i kvartalet, här låg estimatet på 2.108 miljoner kronor.

Revpar (genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum) minskade med 58,1 procent i kvartalet, jämfört med motsvarande period i fjol. I jämförbara termer minskade kvartalets revpar med 58,2 procent. Revpar var 323 kronor i det tredje kvartalet (807).

Scandic Hotels beläggningsgrad i oktober var ungefär i linje med september och uppgick till 33 procent.

”Efterfrågan påverkas för närvarande negativt av ökad spridning av coronaviruset kombinerat med skärpta myndighetsrestriktioner på våra marknader. Baserat på nuvarande bokningstakt förväntas beläggningen i november bli lägre än i oktober”, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Beläggningsgraden i det tredje kvartalet uppgick till 36 procent, vilket är ungefär hälften av vad som tidigare varit normalt, och under vad som krävs för uthållig lönsamhet, uppger Scandic.

”Eftersom många valt att semestra i sina hemländer hade vissa hotell på semesterdestinationerna hög beläggning under sommaren. Däremot var aktivitetsnivån väldigt låg i samtliga nordiska huvudstäder. Från slutet av augusti har efterfrågan framförallt drivits av inhemska företagskunder utanför storstäderna under veckodagarna, kombinerat med fritidsresande på helgerna”, skriver bolaget i rapporten.

Enligt Scandic Hotels kommer det ta flera år innan bolaget är tillbaka på de beläggningsnivåer som rådde innan pandemin.

”Våra hyresavtal måste därför möjliggöra lönsamhet vid lägre beläggning och ha en balanserad riskfördelning i perioder med låg efterfrågan. Vissa hotell, framförallt i storstäderna, har idag en hyra som överstiger hotellets omsättning, vilket är orimligt. Vi intensifierar nu förhandlingarna med hyresvärdarna och kommer därför reducera hyresbetalningarna fram till att överenskommelser om nya villkor har nåtts”, skriver bolaget.