Aktie SAS gamla aktieägare kommer inom kort få ett "kursmässigt wake-up call", menar Nordnets danska investeringsekonom Per Hansen i en kommentar, enligt Ritzau.

Många analytiker har de senaste veckorna lagt pannor i djupa veck gällande den svårförklarade kursutvecklingen för SAS aktie.

Nordnets Per Hansen reagerar på det faktum att de nya, tillfälliga SAS-aktierna (BTA) fortsatt handlas kring halva priset av den ”gamla” aktien.

På Stockholmsbörsen handlades SAS ”gamla” aktie till 2,23 kr på tisdagen, medan den ”nya” SAS BTA handlades till 1,13 kr.

”Jag kan inte förklara hur den gamla SAS-aktien fortsatt handlas till dubbelt värde jämfört med den nya aktie som kommer gälla framöver”, noterar Per Hansen enligt Ritzau.

Under onsdagen kommer SAS att delge resultatet av kapitaltillskottet, där 6 miljarder svenska kr injicerats av ägarna. Då kanske vissa klargöranden kommer.

”Vi blir förmodligen lite klokare på hur många av de icke-garanterade SAS-aktierna som bolaget har sålt. Men senast tre veckor efter att de två aktierna (SAS och SAS BTA) slås samman kommer de ursprungliga aktieägarna få en prismässig chock”, skriver Per Hansen.

En BTA, eller en ”betald tecknad aktie” är en interimsaktie som delas ut vid nyemission innan det nya aktiekapitalet har registrerats. Till dess att omvandlingen gjorts handlas vanligtvis en BTA på börsen som om den vore en vanlig aktie. Men när aktiekapitalet väl är registrerat hos bolagsverket görs en ”ombokning” till den vanliga stamaktien.

SAS kapitaltillskott, som kommer leda fram till stor utspädning för ägarna i SAS ”gamla” aktie, var garanterad av Danmark och Sverige till 2 miljarder. Därutöver gjordes ytterligare en emission på upp till 4 miljarder svenska kr som var till 81,5 procent förhandstecknad.

Att väckarklockan inte ringt i marknaden ännu är förbluffande, menar Paul Hansen, som lyfter fram scenariot som helt oundvikligt.

”När två plan kommer för nära varandra finns det en hög risk för kollision. Det är just vad som kommer hända med SAS-aktien och investerarna i de gamla och nya aktierna under de kommande veckorna”, skriver han.