Valuta Kronan har i stort sett gått sidledes under marknadsturbulensen i spåren av coronautbrottet, tvärt emot hur kronan tidigare försvagats kraftigt i tider av oro. Det säger Carl Hammer, analyschef vid SEB, till Nyhetsbyrån Direkt.

”Det är otroligt att kronan inte åkt på mer stryk när USA-börserna faller över 10 procent på en dag. Det handelsviktade KIX-indexet är i stor sett oförändrat från den 20 februari, när börsturbulensen började. Det är fascinerade att kronan hålls uppe så väl som den gör, historiskt hade den tappat 20-30 procent i ett sådant här läge”, säger han.

Han ser flera anledningar till att kronan stått emot så pass bra denna gång, bland annat att Riksbanken i stort sett redan tömt ut räntevapnet, Sveriges starka balansräkning gentemot omvärlden, att många utländska aktörer redan sålt kronor och Sveriges låga statsskuld.

”Att vi har sparat i ladorna gör att vi är en väldigt bra position. Att vi har möjlighet att stötta ekonomin ger ett visst stöd åt kronan”, säger han.

Den senaste veckan har kronan ändå försvagats mot de stora världsvalutorna dollar och euro, vilket inte förvånar givet det extremt osäkra läget och de extrema rörelserna på finansmarknaderna, menar Carl Hammer.

”Det är inte förvånande att kronan försvagas när vi ser hur skakigt det är på finansmarknaderna, med tecken på en begynnande oro för en finanskris. Vi har haft ‘all time high’ i VIX och i en sådan miljö flyr man alla tillgångar som är små och illikvida. Inte ens kronan, med sina starka defensiva kvaliteter, orkar stå emot”, säger han.

Han tillägger att det också är väldigt svårt att ställa priser i den här miljön, vilket bidrar till mycket kraftiga marknadsrörelser med stora hopp i priserna. Därmed är det svårt att dra några slutsatser av en dags eller till och med en veckas marknadsrörelser.

På kort sikt tror Carl Hammer att kronan kan fortsätta att försvagas, men när det väl blir någon slags bottenkänning på världens börser kan man nog räkna med en ganska snabb förstärkning.

”När väl läget stabiliseras och det blir mindre volatilitet kan det vända ganska fort för kronan, framför allt om Federal Reserves snabba räntesänkningar till slut får effekt på dollarn” säger han.

Vad betyder det då att Sverige denna gång kanske går igenom en kris i världsekonomin utan en kraftigt försvagad valuta? Carl Hammer menar att man nog inte ska överdriva de positiva effekterna av en svag växelkurs.

”En devalveringspolitik leder ingenstans, det är bara att titta på Schweiz. På kort sikt kan en svag valuta vara bra, men effekterna klingar sedan av. Vi fick inte så mycket positiva effekter av den tidigare svaga kronan, även om det allt annat lika är bättre att nu när ekonomin går ned att ha en lite svagare än en lite starkare växelkurs. Jag ser ingen stor försvagning framöver och därmed kan man inte räkna med något större stöd från kronan”, säger han.

 

Bild: kronans utveckling enligt KIX

 

image