Bostad 83 procent av svenskarna anser att den kraftiga prisuppgången på bostäder de senaste åren har varit osund för samhället. Det visar en Sifoundersökning på uppdrag av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

”Omfattande bostadsbrist och en lång period av låga räntor är två huvudorsaker till att bostadspriserna ökat kraftigt de senaste tjugo åren. Pandemin har dessutom bidragit till att pressa upp priserna ytterligare, till nivåer som inte är långsiktigt hållbara för samhället”, säger Marcus Svanberg, vd för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, i en kommentar.

Efter att villapriserna har trefaldigats, och bostadsrättspriserna femfaldigats, den senaste 20-årsperioden anser nu en klar majoritet av svenskarna, 83 procent, att utvecklingen har varit osund för samhället.

Marcus Svanberg konstaterar att höga bostadspriser i kombination med hårda kreditvillkor slår hårdast mot unga och ensamstående.

”Under pandemin hade det varit ett utmärkt tillfälle att ta ett helhetsgrepp kring regelverket för amortering och skapa ett permanent undantag för dessa grupper. Det är väldigt synd att regeringen och bostadsminister Märta Stenevi (MP) inte tog den chansen”, säger han.

Marcus Svanberg noterar samtidigt att det är ”oroväckande, men inte förvånande” att bara var fjärde svensk tycker att Sverige har en bra bostadspolitik.

Nu måste bostadsminister Märta Stenevi arbeta hårt med att lösa upp knutarna på bostadsmarknaden om hon och regeringen skall kunna återfå väljarnas förtroende inför valet nästa år, säger han.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling noterar att sedan år 2000 har bostadsrättspriserna i Sverige ökat med hela 445 procent, medan villapriserna gått upp med 277 procent. Fritidshuspriserna visar en uppgång med 291 procent under samma period. Som jämförelse har reallönerna, sedan Industriavtalet slöts 1997, ökat med över 50 procent fram till 2020.