Aktie Oscar Properties vd och grundare Oscar Engelbert känner sig trygg med att den kedjereaktion som krävs innan extrastämman den 16 november för att affären med SBB som presenterades på tisdagen ska gå i lås.

”Alla vi har pratat med gillar affären, från aktieägare till långivare”, säger vd:n till Nyhetsbyrån Direkt efter beskedet att bostadsutvecklaren ska förvärva en fastighetsportfölj för 1,4 miljarder kronor av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB.

För att affären ska bli av måste en emission av stamaktier, där ett inslag är att preferensaktier lämnas in för utbyte, genomföras. Vidare måste en ny säkerställd obligation emitteras samt nya banklån tas upp. Affären och de olika finansieringselementen är enligt Oscar Engebert en ”paketaffär” – faller en del faller hela transaktionen.

”Det jag kan säga är att vi känner trygghet i affären sett till de olika delmomenten. Den nya säkerställda obligationen har vi förankrat med en stor del institutioner som har sagt att de är positiva, och vi har 80 procent garanterat av företrädesemissionen”, säger vd:n.

I samma veva ska, i tillägg till ovan nämnda införskaffade kapitalet, ränta och förfallodatum på den befintliga icke säkerställda obligationen omförhandlas. Även här känner sig vd:n trygg med utfallet och räknar med att hela finansieringspaketet kommer att vara klart till extrastämman som går av stapeln den 16 november där emissionen ska klubbas.

Hur stor del av finansieringen som kommer att utgöras av den nya obligationen respektive banklån vill Oscar Engelbert inte kasta något ljus över, utan hänvisar till obligationserbjudandet som väntas ”vilken dag som helst”. Med emissionen på 325 miljoner kronor borträknad från köpeskillingen på 1,4 miljarder återstår knappt 1,1 miljard kronor att hitta räntebärande finansiering till.

Den senaste tiden har kantats av en viss turbulens kring bolagets obligationer men Oscar Engelbert tror inte att detta kommer att påverka prissättningen på den nya.

”Det är en säkerställd obligation så det ska ju vara en prisskillnad mot en icke säkerställd obligation, men de slutliga villkoren kommer att presenteras inom kort”, säger han till Direkt.

Investerarna på Stockholmsbörsen tycktes dela Oscar Engelberts syn och hade vid lunchtid handlat upp aktien närmare 40 procent under relativt hög omsättning. Även preferensaktierna handlades upp och strax efter klockan 11 handelsstoppades preferensaktien av serie B efter en uppgång på drygt 100 procent, och stundtals mer därtill under morgonhandeln.