Norra Djurgårdsstaden och Gasklockan (Arkiv)

Aktie Oscar Properties meddelar att Stockholms stad häver avtalet avseende projektet Gasklockan.

Stockholms stad är enligt Oscar Properties ”införstådd” med att det återstår miljöåtgärder på fastigheten.

”Oscar Properties har med alla medel försökt komma till en konstruktiv dialog med staden men konstaterar att bolaget nu istället får ägna tid åt de rättsliga åtgärder som behöver vidtas gentemot staden på grund av den skada som Oscar Properties drabbas av i och med detta”, skriver Oscar Properties.

I slutet av förra veckan skulle Oscar Properties betala 592 miljoner kronor till Stockholms stad för att få påbörja prestigeprojektet. Det gjorde inte bolaget och därmed blev risken för att avtalet skulle hävas högst konkret.

Dessförinnan, den 31 oktober, hade bolaget meddelat att det inte skulle tillträda på grund av kvarlämnade föroreningar. Målet var då att tillträda så snart ”miljöansvarsfrågan” var utredd. Stockholms stad tillbakavisade bolagets påstående om föroreningar.

Oscar Properties vd och storägare Oscar Engelbert har tidigare sagt att bolaget kommit väldigt långt med att hitta en partner till Gasklockan-projektet.

Avtalet om Gasklockan-projektet omfattade 35.957 kvadratmeter byggrätt för bostäder och 2.543 kvadratmeter byggrätt för kommersiellt ändamål. Drygt 300 bostäder skulle inrymmas i Gasklockan, enligt planerna.