OSCAR PROPERTIES: STÄMNING FRÅN TIDIGARE DB KOMMER BESTRIDAS

2023-03-20 11:42:06

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oscar Properties kommer att bestrida det tidigare dotterbolaget Fastighets AB Stråets stämningsansökan på 10 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande, där bolaget vill komma med ett klargörande med anledning av måndagens uppgifter i media.

Skälet till stämningen ska vara kvarstående krav efter transaktioner som genomförts inom koncernen men inte blivit betalda. Oscar Properties vd och grundare Oscar Engelbert ska enligt Fastighets AB Stråets advokat de facto ha erkänt skuldförhållandena muntligt och skriftligt, skrev nyhetsbyrån Siren tidigare på måndagen.

"Parternas mellanhavanden har varit föremål för diskussion sedan försommaren 2022. Det har främst gällt frågan om koncerninterna avräkningsförhållanden där Oscar Properties-koncernen gör gällande att det föreligger kvittningsgilla motfordringar mot Fastighets AB Strået som ska beaktas i avräkningen mellan parterna. Stämningsansökan kommer således bestridas", skriver Oscar Properties i pressmeddelandet.Direkt-SE