Oscar Engelbert, vd, Oscar Properties.

Aktie Bostadsutvecklaren Oscar Properties stämmer Stockholms stad på 182 miljoner kr avseende tagna kostnader för arkitekter och marknadsföring med mera samt den skada i övrigt som uppstått kring bostadsprojektet Gasklockan i Stockholm. Det uppger Oscar Properties grundare och vd Oscar Engelbert.

Stämningen sker enligt Oscar Engelbert på grund av att staden förra sommaren uppgav att den rening av marken som enligt avtal och ställda miljökrav Staden hade åtagit sig att utföra enligt exploateringsavtal med OP inte längre skulle komma att utföras av Staden, varken före eller efter ett tillträde, utan att Oscar Propeties skulle ordna det.

– Oscar Properties finansiärer accepterade inte dessa ändrade villkor och Staden hävde utan giltigt skäl köpet av marken för projektet Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden och erbjuder sig märkligt nog nu åter i förhållande till ny exploatör att uppfylla alla ställda miljökrav. Sedan Stadens hävning har en utomrättslig lösning diskuterats och Staden har fått del av kravet och allt som redovisas i stämningen för en tid sedan men uppgav i förra veckan att en uppgörelse utom rätta inte var en framkomlig väg. Oscar Properties hänvisades till att stämma, uppger Oscar Engelbert.

– Att Staden mörkade en miljöutredning från 2013 som visar på föroreningar och eventuella hinder för framtida produktion är faktiskt upprörande. Vi fick tag i den i sent skede närmast av en slump, tillägger han.

Hur pass stor chans är det att ni vinner tvisten, bedömer du?

– Stor. Vi ville fullfölja avtalet men Staden vägrade rena marken till avtalad nivå, säger Oscar Engelbert.

Ponera att detta går vägen och stämningen går igenom. Då inbringas ni cirka 170 miljoner kr, eventuellt mer för ränta. Vad ska dessa pengar i sådana fall användas till och hur stor andel av dessa blir brukbara för er del?

– Alla pengar som kommer in blir ju brukbara för oss. Hur vi väljer att använda dem får vi se då, säger Oscar Properties-grundaren.

I maj meddelade Oscar Properties att bolaget reserverar 182 miljoner kr för upparbetade kostnader som bolaget har tagit i bostadsprojektet Gasklockan. Dessutom gjordes nedskrivningar om 125 miljoner kr avseende projektportföljen.

”Oscar Properties beklagar att man inte tillsammans med Stockholms stad verkar få möjlighet att realisera Gasklockan, som har förutsättningar att bli ett av Sveriges mest extraordinära arkitektoniska landmärken. Oscar Properties har anlitat två separata juridiska ombud vilkas utlåtanden båda visar att bolaget har goda förutsättningar att kunna återfå minst de nedlagda projektkostnaderna i form av skadestånd”, skrev bolaget i pressmeddelandet i maj.

Stockholms stad delar inte Oscar Properties syn kring föroreningar av marken, uppgav stadens projektchef Staffan Lorentz för Nyhetsbyrån Direkt i november.