Oscar Properties vinstvarnar

Publicerad 2017-10-24 06:20

Aktie Oscar Properties reviderar ned sin resultatprognos för helåret 2017. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget spår nu ett rörelseresultat före värdeförändringar i förvaltningsfastigheter på minst 400 miljoner kronor för helåret, vilket är en sänkning mot den tidigare prognosen som var på ”minst 500 miljoner kronor”.

Anledningen till sänkningen är enligt bolaget främst sämre marknadsförutsättningar och att bolaget påverkats av högre kostnader.

Som en konsekvens av den försämrade marknaden har Oscar Properties ”intagit en mer avvaktande ställning” och bolaget har även ”valt att i nuläget inte påbörja produktion i vissa projekt”, heter det.