OSCAR PROPERTIES: RÖRELSERESULTAT -339 MLN KR 4 KV (242)

2023-02-22 08:35:36

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Oscar Properties redovisar rörelseresultat om -339 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (242).

Hyresintäkterna i kvartalet uppgick till 119 miljoner kronor (80,6).

Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter var -269 miljoner kronor (383).

Fastighetsbolagets resultat efter skatt blev -401 miljoner kronor (162).

Driftnettot kom in på 84,7 miljoner kronor (55,6).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för 2022.Direkt-SE