OSCAR PROPERTIES: RÖRELSERESULTAT -31,3 MLN KR 3 KV 2022

2022-10-28 08:32:52

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oscar Properties redovisar ett rörelseresultat på -31,3 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (168).

Nettoomsättningen blev 117 miljoner kronor (59,6).

Värdeförändringar på fastigheter var -50 miljoner kronor (180).

Resultatet efter skatt blev -74,1 miljoner kronor (78,2) och resultatet per aktie uppgick till -0:52 kronor (0:99).

"Arbetet med att bygga en stark position som fastighetsägare med fokus på våra hyresgäster, ökad uthyrning och kostnadskontroll har fortsatt under det tredje kvartalet. Vår uthyrningsgrad är i princip oförändrad från föregående kvartal och glädjande nog ligger nettouthyrningen på en fortsatt hög nivå och uppgick under kvartalet till 5,6 miljoner kronor, detta beroende på att vi under kvartalet har stärkt vår uthyrningsorganisation med extra resurser", skriver vd Oscar Engelbert i rapporten.Direkt-SE