OSCAR PROPERTIES: NYA MÅL, FASTIGHETSVÄRDE 10 MDR KR INOM 3 ÅR

2021-06-09 08:37:08

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oscar Properties styrelse har fastställt nya finansiella mål. De nya målen innebär bland annat att fastighetsvärdet ska öka upp till 10 miljarder kronor inom en period på tre år och en genomsnittlig avkastning på eget kapital om 15 procent per år över en konjunkturcykel.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Vidare ska tillväxt ske genom förvärv och värdehöjande förvaltning samt genom projektutveckling. Projektutveckling ska inte överstiga mer än 10 procent av bolagets balansräkning.

Vidare ska soliditeten aldrig understiga 30 procent och inom tre år uppgå till minst 40 procent. Räntetäckningsgraden ska överstiga 1,5 gånger över en konjunkturcykel.Direkt-SE