OSCAR PROPERTIES: MARKUS DRAGICEVIC ERSÄTTER TVÅ I STYRELSEN

2023-02-22 08:54:59

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oscar Properties valberedning föreslår att bolagsstämman beslutar om att entlediga styrelseledamöterna Douglas Roos och Christer Lindholm och för tiden intill nästa årsstämma till ny styrelseledamot välja Markus Dragicevic.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Markus Dragicevic arbetar för närvarande inom Dragfast-koncernen, Oscar Properties näst största ägare med 19 procent av aktierna.Direkt-SE