Aktier Castellum säljer en fastighetsportfölj till Oscar Properties för cirka 1,7 miljarder kronor där en del av likviden utgörs av aktier som gör Castellum ägare till en andel om 10 procent i Oscar Properties. Castellums aktie faller drygt 1 procent medan Oscar Properties stamaktie stiger över 10 procent. 

Portföljen består av 16 fastigheter i Stockholm, Öresund, Norrköping och Västerås med ett hyresvärde om cirka 147 miljoner kronor.

Nettopriset överstiger senaste värdering med cirka 60 miljoner kronor. Vidare medför försäljningen en nedskrivning av goodwill om cirka 20 miljoner kronor samt en uppskjuten skatteintäkt om cirka 170 miljoner kronor, uppger bolaget.

Som en dellikvid erhåller Castellum en aktiepost motsvarande maximalt 200 miljoner kronor i Oscar Properties, motsvarande en ägarandel om cirka 10 procent baserat på senast kända ägarlista.

Castellum betraktar posten som en finansiell placering ”där Castellum erhåller aktier på en bedömd attraktiv nivå i ett bolag med spännande tillväxtstrategi”.