Aktie Sammanräkningen från den 25 november av utfallet i Oscar Properties utbyteserbjudande, vilket indikerade att innehavare av cirka 50 procent av totalt antal preferensaktier i bolaget och cirka 60 procent av totalt antal preferensaktier av serie B accepterat utbyte, var inte korrekt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt Oscar Properties har det skett ”administrativa felsammanräkningar hos ansvarigt emissionsinstitut”.

Det korrekta andelarna ska vara cirka 46 procent av totalt antal preferensaktier i bolaget och cirka 42 procent av totalt antal preferensaktier av serie B.

Korrigeringen påverkar dock inte styrelsens beslut att frånfalla villkoret om att minst 70 procent av utestående preferensaktier respektive preferensaktier av serie B anmäls för utbyte och att genomföra utbyteserbjudandet och därmed är även villkoren för att genomföra företrädesemissionen fortsatt uppfyllda, betonar bolaget.

Utbyteserbjudandet fortsätter att löpa till och med den 2 december. Slutgiltigt utfall förväntas offentliggöras omkring den 3 december.