Oscar Properties Holding AB (publ) – resultat från skriftligt förfarande

2023-02-27 15:55:00

Oscar Properties Holding AB (publ) ("Bolaget") meddelar i dag att det skriftliga förfarande som inleddes 1 februari 2023 för Bolagets upp till 1 000 000 000 SEK seniora icke-säkerställda obligationslån 2021/2024 med ISIN SE0016275143 ("Obligationerna") avseende vissa ändringar av villkoren för Obligationerna ("Förslaget") har slutförts framgångsrikt.

Ett erforderligt antal obligationsinnehavare deltog i det skriftliga förfarandet för att uppfylla kvorumreglerna och en erforderlig majoritet av obligationsinnehavarna röstade för att godkänna Förslaget. Deltagandegraden uppgick till 70,31 procent och Förslaget accepterades av 100 procent av de avgivna rösterna. Förslaget har således accepterats.

Avtal avseende ändringarna av villkoren för Obligationerna kommer att ingås så snart som möjligt.

För frågor, vänligen kontakta
Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ),
070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties
Oscar Properties är ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning och projektutveckling. Vi köper, förvaltar, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen över hela Sverige, med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, nyproduktion och omvandling.

MFN