Oscar Properties Holding AB (publ) offentliggör prospekt för upptagande till handel av nyemitterade stamaktier på Nasdaq Stockholm

2021-07-02 15:45:00

Tidigare idag den 2 juli 2021 offentliggjorde Oscar Properties Holding AB (publ) att bolagets styrelse den 1 juli 2021, genom utnyttjande av emissionsbemyndigande från årsstämman den 18 maj 2021, beslutat om nyemissioner av sammanlagt 175 645 100 stamaktier . För mer information om emissionerna se det pressmeddelande som offentliggjordes den 2 juli 2021.

Prospektet, som upprättats med anledning av upptagandet till handel av de nyemitterade aktierna, godkändes av Finansinspektionen idag den 2 juli 2021 och finns nu tillgängligt på bolagets webbplats (www.oscarproperties.com) samt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).
 
För frågor vänligen kontakta:
Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se
 
Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 2 juli 2021 kl.[15.45] CEST.

MFN