Oscar Properties Holding AB (publ) har tillträtt ett fastighetsförvärv för totalt 110 miljoner kronor som offentliggjordes den 22 april 2021

2021-10-05 10:30:00

Oscar Properties tillträder ett förvärv för totalt 110 miljoner kronor. Det avser fem fastigheter i Skåne med Compactor Fastigheter AB som säljare.

Förvärven finansieras genom en kombination av lån och en riktad emission till säljaren vilken genomfördes den 30 september 2021.

Den riktade emissionen till säljaren genomfördes genom utnyttjande av emissionsbemyndigande från årsstämman den 18 maj 2021. Emissionerna omfattade sammanlagt 4 375 000 stamaktier som emitterades till en teckningskurs om 12 kronor per aktie (motsvarande en teckningslikvid om 52,5 miljoner kronor).

”Vi är mycket glada över att tillträda dessa attraktiva fastigheter och över att samtidigt få välkomna Sven-Olof Johansson som ny ägare i bolaget.” kommenterar Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

För frågor vänligen kontakta:
Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01,
oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2021 kl.10.30 CEST.

MFN