OSCAR PROPERTIES: HAR NU SÅLT ALLA BYGGRÄTTER INOM PRIMUS

2021-12-30 08:33:00

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oscar Properties har tecknat avtal om att avyttra del av fastigheten Stockholm Primus 1 på Lilla Essingen i Stockholm till Patriam, till ett underliggande fastighetsvärde om 250 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Avyttringen motsvarar en byggrättsvolym om drygt 8.200 kvadratmeter.

Oscar Properties har i och med denna affär sålt samtliga av sina byggrätter inom projekt Primus. Totalt fastighetsvärde för de sålda byggrätterna uppgår till 1.417 miljoner kronor.

"Affären är i linje med Oscar Properties mål om att fokusera på att utöka och utveckla vår förvaltningsaffär. Den likviditet och de kassaflöden som skapas från byggrättsaffärer och projektutveckling skall återinvesteras i förvaltningsfastigheter", kommenterar Oscar Engelbert, vd på Oscar Properties.Direkt-SE