Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

Aktie Bostadsutvecklaren Oscar Properties har enligt en preliminär sammanräkning av utbyteserbjudandena av preferensaktier fått accept från 22 procent av totalt antal preferensaktier och 32 procent av totalt antal B-preferensaktier. Trots att acceptensgraderna är lägre än villkoret på 50 procent har styrelsen beslutat att genomföra utbyteserbjudandet.

Därmed är även villkoren för att genomföra den planerade företrädesemissionen uppfyllda. Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget.

”Jag kan konstatera att vi inte uppnått minst 50 procent i acceptansgrad. Självklart är jag besviken över detta utfall men då Valerum-affären är såpass viktig för Oscar Properties framtid så beslutade sig styrelsen för att frånfalla detta villkor. Vi får dock inte glömma bort att med dagens utfall så har vi totalt återköpt 61 procent av preferensaktierna och 62 procent av preferensaktier av serie B”, säger Oscar Properties vd Oscar Engelbert med referens till det utbyteserbjudandet som bolaget genomförde under 2019.

Oscar Properties erbjöd i det nu i höst genomförda utbyteserbjudandet 139 nya stamaktier för varje preferensaktie som återköps respektive 667 nya stamaktier för varje preferensaktie av serie B som återköps.

Styrelsen hade uppgett att bolaget kunde komma att besluta att genomföra utbyteserbjudandet även vid en lägre anslutningsgrad än villkoret på 50 procent.