Oscar Properties förvärvar industrifastighet i Lidköping

2021-09-17 09:00:00

Oscar Properties Holding AB (publ) har tecknat avtal om att förvärva en nyproducerad industrifastighet i Lidköping. Vid tillträde av fastigheten sker en riktad emission till säljaren om 5 miljoner kronor. Emissionskursen är fastställd till 14 kronor per stamaktie. Underliggande fastighetsvärde uppgår preliminärt till 27 miljoner kronor vilket motsvarar en direktavkastning om 6 procent.

Fastigheten kommer vid tillträde vara fullt uthyrd till två hyresgäster och kommer att omfatta cirka 2 500 kvadratmeter uthyrbar area.

Hyresavtalen har en gemensam WAULT på 5 år. Tillträde planeras ske första kvartalet 2022 när byggnaden är färdigställd.

För frågor, vänligen kontakta
Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ),
070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 17 september 2021 kl.09.00 CEST.

Om Oscar Properties

Oscar Properties är ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning och projektutveckling. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen över hela Sverige, med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

MFN