Aktie Nasdaq Stockholm häver handelsstoppet för Oscar Properties pref B-aktie inför börsöppning på onsdagen. Handelsstoppet infördes vid 13.45-tiden på tisdagen.    

Oscar Properties offentliggjorde på tisdagsmorgonen ett stort förvärv med ett tillhörande finansieringspaket. På onsdagsmorgonen skickade Oscar Properties ut ett förtydligande kring den av finansieringspaketet som innebär att preferensaktier kan omvandlas till stamaktier.

”Emissionskursen i utbyteserbjudandet kan både sättas högre och lägre än emissionskursen om 19 öre i företrädesemissionen”, skriver bolaget på onsdagen.

Bolaget betonar även att det totala antalet stamaktier som maximalt kan emitteras i utbyteserbjudandet uppgår till 211.698.694 stamaktier. Det motsvarar 10 procent av totalt utestående antal stamaktier efter att utbyteserbjudandet och företrädesemissionen.

Utbytet ska enligt planerna ske genom att bolaget återköper preferensaktierna och betalar via nyutgivna egna aktier. Återköpspriset är satt till 25 kr per preferensaktie och till 120 kr per preferensaktie av serie B.

”Slutliga villkor i utbyteserbjudandet och därmed information om hur många stamaktier varje preferensaktie och preferensaktie av serie B berättigar till kommer att offentliggöras senast den 13 november 2020”, skriver bolaget.