Aktie Styrelsen i Oscar Properties har beslutat att erbjuda innehavare av preferensaktier att byta ut sina preferensaktier mot stamaktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Inom ramen för utbyteserbjudandet, som erfordrar en extra bolagsstämma att hållas den 5 december 2022, erbjuds 1.500 nya stamaktier för varje preferensaktie som återköps.

Utbyteserbjudandet omfattar samtliga preferensaktier i Oscar Properties med ISIN SE0016278311. Det är frivilligt.

Återköpspriset per preferensaktie är satt till 4.500 kronor. Stamaktierna emitteras till en kurs motsvarande 3 kronor per stamaktie i utbyteserbjudandet.

Förutsatt att samtliga Oscar Properties preferensaktier lämnas in i utbyteserbjudandet, kommer 25.965.000 nya stamaktier att emitteras, vilket kommer att motsvara cirka 15,3 procent av utestående stamaktier.