Oscar Properties breddar sin geografiska närvaro – genomför första förvärvet i Norge

2022-06-07 14:30:00

Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties”) offentliggör idag att bolaget har tecknat avtal om och tillträtt en kommersiell fastighet i Sarpsborg i Norge. Köpeskillingen uppgår till totalt 95 miljoner norska kronor och fastighetens totala hyresvärde uppgår till 7,4 miljoner norska kronor årligen.

Fastigheten – en kombination av kontor och lager – innehar ett centralt läge i Sarpsborg. Den totala uthyrbara arean uppgår till 5 991 kvm och portföljen innehar en genomsnittlig kontraktslängd (WAULT) om 4,5 år.

Förvärvet är finansierat av norsk bank och eget kapital.

”Oscar Properties har under en tid utvärderat flera potentiella förvärv i Norge, då bolaget ser det som en strategiskt viktig och attraktiv marknad. I och med förvärvet breddar vi vår geografiska närvaro, det utgör också en milstolpe i vår resa mot en fastighetsportfölj på 20 miljarder kronor vid utgången av 2024. Fastighetens närhet till svenska gränsen och andra förvaltningsfastigheter i beståndet gör att detta var ett bra första steg. Oscar Properties möjligheter att finansiera förvärv med hjälp av bank i Norge skapar förutsättningar att växa i Norge och samtidigt sänka vår snittränta.” säger Oscar Engelbert, vd och grundare av Oscar Properties.

För frågor, vänligen kontakta
Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ),
070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 7 juni 2022 kl.14.30 CEST.

Om Oscar Properties
Oscar Properties är ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning och projektutveckling. Vi köper, förvaltar, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen över hela Sverige, med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, nyproduktion och omvandling.

MFN