OSCAR PROPERTIES: BESLUTAT ATT INTE FULLFÖLJA FÖRVÄRV (OMS)

2023-02-22 06:06:42

(Omsändning: skickades första gången på tisdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oscar Properties har beslutat att inte fullfölja förvärvet av fem logistik- och industrifastigheter som offentliggjordes i maj 2022, vars värde uppgick till totalt 1.050 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Anledningen är att bolaget bedömer att det underliggande fastighetsvärdet inte är detsamma i dag som när avtalet slöts.

"Givet räntemarknadens utveckling sedan avtalet tecknades hade intjäningen från portföljen gått från 35 miljoner till 20 miljoner, vilket är för lågt", skriver Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

Vidare skriver vd:n att bolaget prioriterar att amortera skuld framför tillväxt.

"Resultateffekten för detta uppgår till 50 miljoner kronor, varav 20 miljoner kvarstår att betala säljaren", fortsätter Oscar Engelbert.Direkt-SE