OSCAR PROPERTIES: BEDÖMER INTJÄNING FORTSATT SVAG TILLS 2H 2024

2023-02-22 08:49:26

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oscar Properties är av bedömningen att bolagets intjäning kommer vara fortsatt svag fram till andra halvåret 2024 då den icke säkerställda obligationen beräknas vara fullt amorterad.

Det skriver vd Oscar Engelbert i rapporten.

"2022 har varit ett utmanande år. Oscar Properties, precis som andra fastighetsbolag, har upplevt utmaningar i och med de högre räntekostnaderna. Även om vi ser signaler om en mer aktiv transaktionsmarknad efter kvartalets utgång gäller det att aktivt arbeta för att anpassa vår affär till ett mer föränderligt marknadsklimat. Vi kan konstatera att vår avsikt att bygga en större fastighetsportfölj med målet att förbättra vårt kreditbetyg och sänka våra räntekostnader har varit svårt att få till i rådande marknad", summerar Oscar Engelbert.

Oscar Properties lyfter fram att balansräkningen nu är helt fri från projektfastigheter, vilket är helt i linje med den fastställda strategin, heter det.

Bolagets bedömning, som ligger i linje med övriga bedömare, är att räntan kommer att normaliseras först under första halvåret av 2024 och att inflationen kommer att börja mattas av under slutet på året, uppger Oscar Engelbert.Direkt-SE