Aktie Styrelsen i fastighetsbolaget Oscar Properties har beslutat att återkalla utbyteserbjudandet till bolagets preferensaktieägare. Därmed ställer bolaget även in den kommande extrastämman på måndagen den 5 december. Det framgår av ett pressmeddelande.

Utbytererbjudandet skulle ha omfattat samtliga preferensaktier i bolaget och för varje sådan aktie skulle Oscar Properties erbjuda 1 500 nya stamaktier.

Återköpspriset per preferensaktie var 4 500 kronor och stamaktierna skulle emitteras till en kurs motsvarande 3 kronor per stamaktie.