OSCAR PROP: MINSKAR ANDEL HOTELL/RESTAURANG, ÖKAR DAGLIGVAROR

2021-07-29 15:34:32

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oscar Properties har tillträtt två fastigheter till ett värde om 344 miljoner kronor och frånträtt sju fastigheter till ett värde om 340 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

De tillträdda fastigheterna inrymmer cirka 23.000 kvadratmeter dagligvaruhandel samt en skola om cirka 6.000 kvadratmeter. Gemensam så kallad WAULT för fastigheterna uppgår till 3,5 år och fastigheterna genererar tillsammans ett årligt driftnetto om 27,3 miljoner kronor.

De avyttrade fastigheterna är belägna i Höganäs och Motala och består av bland annat av handel, restaurang och hotell. Utöver det överenskomna fastighetsvärdet om 340 miljoner kronor tillkommer det en tilläggsköpeskilling vid lagakraftvunnen detaljplan om 2.000 kronor per kvadratmeter ljus BTA. De överenskomna fastighetsvärdena är i linje med fastigheternas bokförda värden per halvårsskiftet, skriver Oscar Properties.

"Genom dessa affärer minskar vi vår andel hotell och restaurang samt minskar andelen sällanköpshandel till förmån för dagligvaruhandel, vilket är i linje med vår strategi", kommenterar Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.Direkt-SE