Japan I dag invigs OS i Tokyo. Det blir ingen skjuts för Japans ekonomi, men intresset för Japanfonder har ökat.

I dag invigs tidernas dyraste OS. 132 miljarder kr var kalkylen i december.

Men av de beräknade turistintäkterna beräknas runt 30 miljarder kr försvinna när spelen hålls utan publik.

Men trots det tror flera bedömare på ett visst uppsving för japansk ekonomi de närmaste åren. Trots arbetskraftsbrist.

–Japan har en utbildad befolkning och digital infrastruktur av hög kvalitet. Hittills har Japan återhämtat sig i långsammare takt efter pandemin än många andra länder. Men vi förväntar oss att den klyftan minskar i takt med att vaccinationerna tar fart, skriver Alex Lee, investeringschef på det amerikanska finansföretaget Columbia Threadneedle Investments.

Japan har också en bland den lägsta dödligheten i covid i världen. Därför är rädslan stor att de 56 000 tävlande, journalister och andra som kommer till Tokyo under OS kommer att sprida smittan.

Enligt Columbia Threadneedle Investments kommer den stora arbetskraftsbristen som finns i Japan skynda på välbehövliga effektivisering och digitalisering av näringslivet.

–Digitalisering kan hjälpa till att omvandla Japans ekonomiska och företagslandskap till det bättre, hjälpa till att lindra brist på arbetskraft, öka produktiviteten och den ekonomiska tillväxten och förbättra företagens konkurrenskraft och lönsamhet, skriver Alex Lee.

Svenska fondsparare verkar också tro på Japan. Under juni var det ett nettoinflöde Japanfonder, enligt Fondbolagens Förening. Och vid halvårsskiftet var hade svenskar 12,3 miljarder kr i Japanfonder. Som jämförelse har Kinafonderna 17,3 miljarder kr och Rysslands fonderna 18,5 miljarder kr.

Utvecklingen för Japanfonder har varit förhållandevis bra i år. De bästa har gått upp med drygt tio procent. På fem års sikt har den främsta fonden ökat med knappt 70 procent.

I år är Nordea Japan en av de mest framgångsrika.

Så här skriver ansvarige förvaltaren Ruben Knudsen i en färsk rapport där han summerar fondens första halvår 2021.

”Det som bidragit till att fonden utvecklades positivt, både i absoluta tal och i förhållande till jämförelseindexet, är framför allt en relativt låg andel inom sektorn Konsument dagligvaror och en relativt stor andel i IT-sektorn. Konsumentsektorn drabbades hårt när många japaner stannade hemma under covid-19-pandemin. I IT-sektorn var det främst företag som tillverkade kommunikationsutrustning som drog fördel av den växande efterfrågan på datorutrustning som uppstod på grund av ökat distansarbete.”

Däremot missgynnades fonden av att den har ett litet innehav i bilindustrin.

”Att fonden hade en lägre andel än index i Toyota och inget innehav alls i Honda bidrog till att minska avkastningen då fordonsindustrin återhämtade sig under årets första hälft.”, skriver Ruben Knudsen.

Så har det gått för Japanfonderna

  Sedan årsskiftet,% 1 år 3 år 5 år

Fidelity Japan Advantage

14,14 26,75 25,05 69,44

Pictet-Japanese Equity Sel

11,88 27,84 25,27 68,83

Danske Invest Japan

10,22 13,92 11,56 48,74

Nordea Japan

9,39 13,65 9,04 41,55

BGF Japan Small & MidCap Opps

8,81 16,03 7,80 55,14

Jupiter Japan Select L

8,02 20,24 23,07 69,33

Allianz Japan Equity

8,00 16,36 10,80 36,65

CS (Lux) Japan Value Equity

7,83 10,10 −5,61 34,85

Pictet-Japanese Equity Opps

7,57 22,30 18,99 62,51

SPP Aktiefond Japan

6,03 15,90 18,58 56,95

Länsförsäkringar Japan Indexnära

5,97 16,30 18,77 61,35

Swedbank Robur Access Edge Japan

5,89 16,03 19,16 56,91

Skandia Japan Exponering

5,56 16,27 18,84 56,77

Invesco Rspnb Jpn Eq Val Discv

5,23 17,06 7,88 45,71

Amundi Fds Equity Jpn Trgt

4,38 7,15 −4,74 32,90

Öhman Etisk Index Japan

3,88 14,71 19,42 56,21

Invesco Nippon Small/Md Cp

2,67 17,24 3,12 48,05

Handelsbanken Japan Tema

2,46 18,11 28,47 64,43

Fidelity Sustainable Jpn Eq

2,25 18,24 34,30 62,15

Swedbank Robur Japanfond

1,54 22,02 35,28 74,24

JPM Japan Sustainable Equity

1,25 16,80 14,40 54,24

Janus Henderson Hrzn Japan Opps

0,35 13,39 22,00 62,20

Fidelity Japan Smaller Coms

0,21 13,47 16,75 56,50

JPM Japan Equity

−0,88 16,58 34,22 81,09

GAM Star Japan Ldrs

−0,97 14,06 28,64 72,41

AS SICAV I Jpn SmlrComs

−1,24 12,56 14,00 53,34

AS SICAV I Japanese Eq

−2,46 9,65 13,71 33,66

Källa: Avanza, 21/7.