ORTOMA: RÖRELSERESULTATET BLEV -3,8 MLN KR 1 KV

2023-05-26 08:34:40

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ortoma, som utvecklar operationssystem för kirurgi, redovisar ett rörelseresultat på -3,8 miljoner kronor (-3,1).

Bolaget saknade omsättning för perioden i likhet med motsvarande period för ett år sedan.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6,3 miljoner kronor (-1,2) med likvida medel om 26,7 miljoner kronor (6,1) vid rapportperiodens utgång.

Under 2023 avser Ortoma att fortsätta accelerera den kommersiella utvecklingen genom att bland annat sikta på marknadslansering i Japan, nå ytterligare regulatoriska godkännanden för bolagets olika produkter och utveckla partnerskap.

"Nu ska vi tillsammans med kunden arbeta för en bred marknadslansering och distribution av OTS Hip i Japan – ett klart kommersiellt genombrott och ett bevis om att vår produkt uppfyller de hårda kraven som finns på den japanska marknaden", skriver Linus Byström i vd-ordet av rapporten.Direkt-SE