Aktie Ortivus har fått ett kontrakt från South West Ambulance Service Trust beträffande leverans av Mobimed journal till södra Englands sjukvårdsdistrikt. Kontraktsvärdet uppgår till 8,5 miljoner pund, motsvarande cirka 100 miljoner kr. På börsen har aktien rusat cirka 35 procent.

Leveransen omfattar en så kallad ”full managed service” vilken inkluderar leverans av programvara, hårdvara, 24/7 support samt drift av hela systemet. Installationen förväntas starta under 2020 och avtalet är giltigt under en femårsperiod med en möjlighet att förlänga med upp till två år. Det framgår av ett pressmeddelande.