ORTIVUS: RÖRELSERESULTATET BLEV 3,5 MLN KR 2 KV (3,2)

2022-08-25 08:36:32

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Ortivus redovisar ett rörelseresultat på 3,5 miljoner kronor (3,2) för det andra kvartalet 2022.

Ebitda-resultatet uppgick till 4,4 miljoner kronor (3,5) och resultatet efter skatt blev 3,5 miljoner kronor (3,1).

Nettoomsättningen uppgick till 26,4 miljoner kronor (23,6), en ökning med 12 procent.

Ortivus vd Reidar Gårdebäck skriver i rapporten att framtidsutsikterna är goda och att bolaget får allt fler förfrågningar från både nuvarande och nya marknader.

"I april kommunicerades företagets långsiktiga tillväxtmål på 15 procents årlig tillväxt med bibehållen lönsamhet, vilket andra kvartalets resultat om 3,5 miljoner kronor och marginal på 13 procent visar. Även marknadens utveckling och nytillkomna kundkontrakt gör att verksamheten utvecklas i linje med uppsatta mål", skriver han i rapporten.Direkt-SE